Yaklaşımımız

Bize göre liderlik, “etki oluşturabilmek ve oluşturduğumuz etkinin sorumluluğunu üstlenebilmektir”. Birey olarak etki oluşturmadan yaşamaya devam etmek mümkün değil. Yaptıklarımızla ve/veya yapmadıklarımızla çevremizi etkilemeye ve/veya etkilenmeye devam ediyoruz. Bu etki sadece iş dünyası ile de sınırlı değil. Yaşamımızın her alanında geçerli.  Öyle olunca, hepimiz aslında bir lideriz. Bizleri iz bırakan, örnek alınan lider haline getirecek olan, bıraktığımızın izin diğer insanlar için anlamı ve önemi. Tüm liderlik çalışmalarımızın arka planında da, işte bu anlam ve iz bırakma yaklaşımı yer alıyor.