Gelişim Programları

  • Uzun soluklu (6 – 12 gün arasında)
  • Modüler bir yapı ile uygulanan
  • Modüller arasında gelişimi sağlamaya yönelik faaliyetlerin planlandığı ve izlendiği (koçluk, mentörlük, okuma, izleme, proje hazırlama vb.) 
  • Program öncesinde ve sonrasında ölçme ve değerlendirme yapılabilen
  • Belirli bir perspektiften (yönetim alanları, değerler, değişim vb.) liderliğin farklı boyutlarına ilişkin bilgi, beceri ve yeteneklerin geliştirilmesine odaklı
  • “Yaşayarak öğrenme” ve “birbirinden öğrenme” prensiplerine uygun olarak 
  • Kuruma özgü tasarlanan
  • Deneyimsel
  • Yapılandırılmış 
  • İnteraktif

Yönetsel gelişim programlarıdır.