Immunity to Change

Kendinizin ve Organizasyonunuzun Değişime Direncinin Köklerini Keşfedin ve Potansiyelini Açığa Çıkartın
 
Son dönemlerde yapılan bir araştırmaya göre, doktorların “eğer alışkanlıklarını değiştirmezsen ölürsün” dediği her 7 hastadan sadece 1’i alışkanlıklarını değiştirmede başarılı olabiliyormuş. Buradan anlaşılıyor ki, konu ölüm kalım meselesi olsa bile istek ve motivasyon tek başına değişim için yeterli olmuyor, değişimi nasıl gerçekleştirebileceğimiz sorun olarak duruyor.  
 
Öyleyse, liderler kendilerini ve yönettikleri organizasyonu nasıl değiştirebilir ve ileriye taşıyabilirler?
 
Robert Kegan ve Lisa Lahey tarafından geliştirilen “Immunity To Change” yaklaşımı, bizlere bireysel inançlarımızın kollektif zihin yapıları ile birlikte nasıl direncin mekanizmasına dönüştüğünü gösteriyor. Kendimizin ve kurumların potansiyelini açığa çıkartmanın ve ileriye doğru gidişin yolunun öncelikle bizi koruma adına geliştirdiğimiz değişimden alıkoyan köklerini ortaya çıkarmak gerekiyor. Bu programla da amaçladığımız, değişim yönünde bağlarımızı keşfetmek ve kendimizi serbest bırakmak. 
 
Program Modülleri
 
Modül 1: Değişimin Gizli Dinamiklerinin Keşfi
Değişimin Güçlüğünü Kavrama
Değişime Bağışıklığı Anlama
Organizasyonun Duygusal Boyutu ile Tanışma
 
Modül 2: Organizasyonlar, Ekipler ve Liderler için Değişime Bağışıklıktan Kurtulma
Organizasyon düzeyinde değişime direnci yenme
Birey düzeyinde değişime direnci yenme
Ekiplerde başarı için bireysel bağışıklıktan kurtulma
 
Modül 3: Liderin Kendisinin ve Organizasyonunun Değişime Bağışıklığının Teşhisi ve Güçlendirilmesi
Potansiyeli açığa çıkartma
Kendi değişime bağışıklık teşhisimizi yapma
Kendi değişime direncimizi yenme