Inspired Leadership Coaching

“ILC”, Dr. John Benjamin Franklin tarafından bireylerin liderlik özelliklerini geliştirmek amacıyla tasarlanmış sadece Üst Düzey Yöneticiler ve Üst Düzey Yönetici Adaylarının alabileceği bir koçluk programıdır. ILCP birbirini tamamlayan ve her biri belirli bir amaca yönelik toplam 8 seanstan oluşur. ILC’nin odağında “Kişisel Bütünlük Süreci” (Personal Integration Process) yer almaktadır. Bu süreçte esas olan liderin potansiyelini açığa çıkarma ve dönüşümü gerçekleştirmedir. 
 
 
Kişisel Bütünlük Süreci üç adımdan oluşur: 
 
I.  Değerlendirme  (Human Synergistics tarafından geliştirilen 360 derece Liderlik Ölçüm aracı ile) ve Kişisel Gelişim 
II.  Vizyon, Misyon ve Amaç Belirleme
III.  Sahada ve uygulamada Lider
 
Kişisel Bütünlük Süreci boyunca kişiler aşağıdaki alanlarda desteklenirler: 
 
- Güçlü zayıf yönlerin belirlenerek, gelişim alanlarının tanımlanması, 
- Kişisel ve mesleki vizyon, misyon ve amaçların tanımlanması 
- “Dönüşümsel Liderlik” (Transformational Leadership) perspektifinden “Özgün Liderlik Tarzı”nın geliştirilmesi