CoachingOurselves

CoachingOurselves, işletmelerin karşı karşıya kaldıkları sorunlar üzerine, yöneticilerin, kendi deneyimleri üzerinde çalışarak birbirlerinden öğrenmelerine dayalı bir yönetim geliştirme yaklaşımıdır. Yöneticilerin oturumlarda temel aldıkları materyaller, David Ulrich, Michael Beer, Marshall Goldsmith ve Henry Mintzberg gibi yönetim otoriteleri tarafından geliştirilmiştir. 
 
CoachingOurselves toplantılarında, yöneticiler kendilerine verilen materyaller ışığında, tartıştıkça ve deneyimlerini paylaştıkça, birbirlerinden öğrenirler. Katılımcılar, oturuma dizüstü bilgisayarlarıyla değil, sadece bir kalem ve o haftaki konunun çıktısıyla gelirler. Oturum öncesi veya sonrası ekstra bir çalışma yapılmaz.
 
Gruplar, verilen konuyu kendi deneyimleri ışığında tartışarak bunun işlerine, çalıştıkları bölüme ve organizasyonun gelişmesine nasıl katkıda bulunacağı yönünde çıkarımlar yaparlar. CoachingOurselves sürecinde, yöneticiler bireysel olarak kendilerini geliştirirken, grup bir ekibe dönüşür ve bu ekip hep birlikte kurumlarının değişimi için kritik bir rol üstlenebilecek düzeye erişir.
 
Bu süreçte;
- Katılımcılar güncel deneyimlerini paylaşırken, CO konuları, tema ve kavramları verir
- Yöneticiler kavramsal materyallerin ışığında kendi deneyimleri üzerinde çalışarak öğrenirler
- Burada ortaya çıkan öğrenme, değişim amacıyla iş ortamına taşınır
- Yeni deneyimlerden elde edilen içgörüler, takip eden oturumları besler.