Ekibimiz

 • Dr. Hüseyin Çırpan (CPCC)

   

  Birey, ekip ve kurumların, etkili ve verimli olmasına yönelik gelişim çalışmaları yapan, deneyimli ve ICF onaylı (CPCC) bir liderlik koçu ve OD Danışmanıyım. Tüm insanların potansiyel olarak bir hazine olduğuna inanırım. Bu nedenle çalışmalarımın odak noktasını liderlerin ve ekiplerin potansiyelini açığa çıkarmak oluşturur.

   

  Koçluk ve danışmanlık yaklaşımında, bütünsel (integral) yaklaşımı benimserim. İnsan gelişimiyle ilgilenmem özü itibariyle kendimde olanı keşfetme arzusundan ortaya çıkmıştır. Bu açıdan ben işimi “hayat yolum” olarak görüyorum.  Çalıştığım kişi ve/veya kurumlarla, bir anlamda keşif yolculuğuna çıkıyoruz. Bu süreçte farkındalıkların oluşması, içgörülerin kazanılması, yeni fırsatların keşfedilmesi ve bunların hayata taşınılması konuları üzerinde çalışıyoruz.

  Kendimde olanı açığa çıkarma çalışmaları sürecinde sertifikalı koçluk programlarına katıldım (başlıcaları; The Co-active Coaching Program, Eurasian Gestalt Coaching Program, Inspired Leadership Program, The Organizations and Relationship Systems Coaching ve Immunity to Change) ve  çeşitli ölçüm araçlarının (MBTI, The Team Diagnostic Tools ve The Cultural Transformational Tools) yetkili kullanıcısı oldum.

  1965 Ankara doğumluyum. Lisans öğrenimini Hacettepe Üniversitesi İşletme Yönetimi bölümünde yaptım, 1990 - 1993 yılları arasında Exeter University (Devon, İngiltere) – M.Phil. in Finance derecesini ve 1994 -1999 yılları arasında İstanbul Üniversitesi – Örgüt Geliştirme alanında Doktora derecesini aldım.

  Profesyonel kariyerimde, 1994 – 1998 yılları arasında Kırıkkale Üniversitesi İşletme Bölümünde Araştırma Görevlisi olarak, 1998 - 2003 yılları arasında sırasıyla Faisal Finans Kurumu, Yimpaş Holding ve Server Holding’te İnsan Kaynakları Yöneticisi olarak görev yaptıktan sonra Nisan 2003 tarihinde Eflatun Eğitim ve Danışmanlık şirketini kurdum.

  Danışmanlık çalışmaları kapsamında “Örgütsel Gelişim”, “İnsan Kaynakları” ve “Kültürel Dönüşüm” alanlarına odaklanarak bugüne dek özel sektör ağırlık olmak üzere, kamu ve sivil toplum örgütlerinin de içinde yer aldığı geniş bir yelpazede danışmanlık projeleri yönettim. Akademik dünyayla bağlantımı devam ettirmek adına özel üniversitelerde yarı zamanlı “Liderlik”,  “Çağdaş Yönetim” ve “Örgütsel Davranış” dersleri veriyorum.

  Bu çalışmalar devam ederken, bugüne kadar yedi yüzün üzerinde yöneticinin katıldığı “Bütünsel Liderlik Programı”nın geliştirilmesine öncülük ettim ve sunumlarda liderlik yaptım. (www.butunselliderlik.com)
   
  En güzel öğrenme, anlatmak ve yazmaktır düsturundan hareketle ilgilendiğim konularla ilgili bazı yayınlar yaptım.

   

 • Aykut Şen

  1982 yılında İstanbul’da doğan Şen, 2000 yılında Kabataş Erkek Lisesi’nden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’ndeki lisans öğrenimini 2004 yılında fakülte birincilik derecesi ile tamamladı. Ardından, İstanbul Üniversitesi Örgütsel Davranış Kürsüsü’nde yüksek lisans programına kabul edilen Şen, “Yetkinlik Analizi” üzerine hazırlamış olduğu tezi ile 2007 yılında yüksek lisans derecesini almaya hak kazandı.

  2003 yılında “Proje Asistanı” olarak danışmanlık kariyerine adım atan Şen, 2004 yılında “Yardımcı Danışman” görevi ile Eflatun ailesine katıldı. Şen, halen “Organizasyonel Gelişim Danışmanı ve Eğitmen” unvanı ile Eflatun çatısı altında çalışmalarına devam etmektedir.

  Danışmanlık çalışmaları kapsamında “Örgütsel Gelişim”, İnsan Kaynakları” ve “Kurumsallaşma” alanlarına odaklanan Şen, bugüne dek özel sektör ağırlık olmak üzere, kamu ve sivil toplum örgütlerinin de içinde yer aldığı pek çok danışmanlık projesinde görev almıştır.

  Eğitim çalışmaları kapsamında yönetsel ve kişisel gelişim programları tasarlayan ve sunan Şen, ayrıca Eflatun tarafından 2009 yılında geliştirilen “Bütünsel Liderlik Programı”nın program liderlerindendir ve aynı zamanda bu programın tasarım ve geliştirme ekibinde yer almaktadır.

  Şen, koçluk alanında “International Coaching Federation - ICF” tarafından akredite, ORSC (Organization and Relationship Systems Coaching) Organizasyon ve İlişki Sistemleri Koçluğu eğitimi ile eğitim programları liderliği alanında “Improvisation and Co-Facilitation” eğitimini tamamlamıştır.

 • Dr. Nihat Alayoğlu

  1964 yılında doğan Alayoğlu, Hacettepe Üniversitesi, İktisat Bölümünden 1990 yılında mezun oldu. 1994 yılında University of Glamorgan (İngiltere) - Business School’da İşletme Yüksek Lisans (MBA) programını tamamlayan Alayoğlu, 2005 yılında İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İnsan Kaynakları Ana Bilim Dalı’ndan doktora derecesini aldı.

  1985 – 2000 yılları arasında şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan aile şirketinde hissedar ve yönetici olarak görev alan Alayoğlu, 2000 yılında aile şirketlerinin tasfiye sürecine girmesiyle profesyonel çalışma hayatına başladı.

  Alayoğlu, sırasıyla UTESAV  (Uluslararası Teknolojik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Vakfı) Müdürü,  MÜSİAD (Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği) Genel Sekreter Yardımcısı ve Kalite Yönetim Müdürü ve ardından MÜSİAD Genel Sekreteri olarak görev yaptı.

  2009 yılında İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde akademik hayata atılan Alayoğlu, Üniversitenin Sürekli Eğitim Merkezi Müdürlüğünü ve Genel Sekreterliğini yürüttü. 

  Halen İstanbul Ticaret Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü Öğretim Üyesi olarak akademik hayatının sürdüren Alayoğlu, Lisans ve Yüksek Lisan düzeyinde İnsan Kaynakları Yönetimi, Yönetim ve Organizasyon, Örgütsel Davranış, Girişimcilik, Aile Şirketlerinde Yönetim ve Kurumsallaşma, Çağdaş Yönetim Teknikleri, Performans ve Kariyer Yönetimi, İnsan Kaynaklarında Güncel Konular ve Örgüt Geliştirme dersleri vermektedir.
   
  Çalışmalarını İnsan Kaynakları Yönetimi, Aile Şirketleri, Örgütsel Davranış, İş Ahlakı ve Girişimcilik alanlarında sürdüren Alayoğlu’nun,  “Aile Şirketlerinde Yönetim ve Kurumsallaşma” başlıklı bir kitabı, çalışma alanları ile ilgili konularda yayınlanmış 4 kitap bölümü, bireysel ve ortak olmak üzere ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanmış ve kongrelerde sunulmuş 26 adet makale ve bildirisi bulunmaktadır.

 • Özlem Kıyat Berber (CPCC, PCC)


  1973 yılında, İstanbul ’da  doğan Özlem  Kıyat  Berber, profesyonel   kariyerine   pazarlama iletişimi   sektöründe müşteri   ilişkileri   ve   stratejik   planlamada   görev   alarak başlamıştır. On beş  yılı  aşkın  bir  süre,  çeşitli  yerel  ve  global reklam  ajanslarında;  hızlı tüketim  malları,  finans,  teknoloji, kozmetik,   otomotiv,   hava   yolları,   sportif   pazarlama  gibi   farklı   sektörlerden birçok  markaya,  ve  şahısa  stratejik planlama,  iletişim  ve pazarlama  danışmanlığı hizmeti  vermiş ve  yöneticilik  sorumluluklarını  üstlenmiştir.

  2005 – 2008   yılları   arasında   Publicis   Graphics   Reklam   Hizmetleri’nde Genel Müdürlük görevini yerine  getirmiş  olan Özlem  Kıyat  Berber,  bu  süreç  içerisinde koçlukla  tanışır. Konuya  büyük  ilgi  duyan  ve hayatın  her  safhasında  başarıya götüren bir   anahtar  olduğunu   fark   eden   Kıyat   Berber,  bu   alanda   kendini geliştirmeye   karar   verir.   İş  hayatıyla   eş   zamanlı   olarak   ICF   (International Coaching   Federation)  akredite   koçluk eğitimini   CTI   (Coaches   Training Institute)’da   tamamlayarak   CPCC   (Certified Professional   Co¬-active   Coach) unvanını  alır  ve  ekiplerle  ile  çalışmak  üzere, TCI  (Team Coaching  International) tarafından  verilen  “Authorised  Team  Coaching Facilitator” yetkisine  sahip  olur.

  2008  yılında,  kariyerinde  bir  değişikliğe  giden  Özlem  Kıyat  Berber,  profesyonel hayatını noktalayarak  Koçluk ve Danışmanlık çalışmalarına başlar. İşinin doğası   gereği,   sürekli  gelişime önem   veren   Kıyat   Berber;   ekip   ve  sistemlerle   çalışmalarını  derinleştirebilmek   üzere  “Center   for   Right  Relationship”   tarafından   verilen “Organisation   &   Relationship   System  Coaching”  eğitimlerini  tamamlamıştır.

  Çalışmalarını  kurumlarda  yönetici  ve  takımlarla  sürdüren  Özlem  Kıyat  Berber,  “Yönetici Koçluğu”,   “Takım   ve   ilişki   Koçluğu”,   “Yönetim   Danışmanlığı”   ve  “Pazarlama  İletişimi Danışmanlığı”  hizmetlerinin  yanı sıra  liderlik  eğitimleri  verir  ve  workshoplar  tasarlar  ve sunar.

  ICF   (International   Coaching   Federation)   Türkiye   şubesi   Pazarlama   Komitesi Lideri olan Kıyat Berber, ICF   tarafından   verilen   PCC   (Professional   Certified Coach) unvanına sahiptir  ve  Coaches Training  Institute  öğretim  görevlisidir.

  Galatasaray Lisesi ve  İstanbul  Üniversitesi  Edebiyat  Fakültesinde  eğitim  gören  Özlem Kıyat   Berber,   Fransızca   ve   İngilizce   bilmektedir,   evli   ve   bir   çocuk  annesidir.

 • Yücel Kosal (PCC)


  Şirket yöneticilerine, profesyonel yönetici ve ekip Koçluğu ile Liderlik ve Koçluk eğitim hizmetleri sunmaktayım. Koçluk ve danışmanlık alanlarına karşı olan ilgim gerek profesyonel, gerek şahsi yaşantım içerisinde kişisel gelişim ve “kendini bulma” yolculuğumun kaçınılmaz bir sonucudur.

   Kişisel koçluk yaklaşımım temel olarak koç/koçluk hizmeti alan kişi arasındaki ilişkinin koçluk süreci ile ilgili olarak her türlü önyargıdan arındırılması gerekliliğine dayanmaktadır. Koçluk hizmeti verdiğim kişi ile nihai ve ortak amacımızın kendisinin her alanda “daha iyi” bir kişisel ve profesyonel yaşamın keyfini sürülebildiği bir noktaya erişebilmek olduğuna inanmaktayım. Dolayısı ile koçluk, danışmanlık hizmeti alan bireyin mümkün olabilen en yüksek seviyede sürece katılımının, paylaşımının ve koç ile etkileşiminin uzun vadede kalıcı ve sürdürülebilir sonuçlar elde edebilmek için mutlak olarak gerekli olduğuna inanmaktayım.

  Özetle eğer bir “Yücel Kosal Deneyimi” söz konusu olacak ise bu deneyim kişinin kendisi ile çok samimi “Ayna ayna söyle bana...” tarzı bir iletişim içerisinde olmasını sağlayacaktır ki bu tarz bir iletişim çoğumuz için henüz keşfedilmemiş alanlardır.

  Tanıyanlar beni; dışadönük, büyük bir doğa ve her alanında daha da büyük bir kişisel gelişim aşığı bir birey olarak tanımlamaktadırlar. Ben ise kendimi kısaca mutlu bir evliliği, harika 2 çocuğu olan ve son yıllar içerisinde edindiği koçluk deneyimleri sayesinde yaşamının rönesans dönemini yaşamakta olan bir birey olarak tanımlıyorum.

  Profesyonel Özgeçmiş :
  •    En son profesyonel deneyimlerim 2001 | 2008 yılları içerisinde sırası ile uluslararası alanda faaliyet gösteren bir seyahat firmasının Türkiye ofisinde Development Manager ve son olarak Regional Manager/Türkiye sorumluluklarını içermektedir.
  •    Yukarıda paylaştıklarımdan önce ise 1998 | 2001 yılları arasında büyük çaplı yerel bir seyahat firmasının hissedarı ve yöneticiliği sorumluluklarını yerine getirmekte idim. Bu yıllar içerisinde İspanyol bir firma ile yapmış olduğumuz ortaklık doğrultusunda yerel firmamızın bu yabancı ortak ile olan entegrasyon süreçlerinin büyük bir çoğunluğunun yürütülmesinde aktif rol aldım.
  •    En erken profesyonel deneyimlerim ise yine turizm alanında 1986 | 1998 yılları arasında kıdemli operasyon yetkilisi, şube ve bölge müdürlükleri ve son olarak ise genel müdür yardımcılığı sorumluluklarını içermekte idi.
  •    Yukarıda paylaşmış olduğum hemen hemen tüm sorumluluklar yoğun satış ve pazarlama odaklı ve organizasyonel çalışmaları içermektedir.
  •    1985 Yılında İzmir 9 Eylül Üniversitesinden İşletme fakültesinden mezun oldum.

  Tamamladığım Eğitimler :
  •    2007 CTI UK [Coaching Training Institute] Co-Active Koçluk Eğitimi
  •    2007-2008 CTI Sertifikasyon Programı (Cpcc +Acc)
  •    2007-2008 CTI Barcelona Co-Active Liderlik Programı
  •    2007 Leadersip Circle UK Liderlik Sertifikasyon Programı
  •    2008 Eric Kohner “Act Of Leadership” Liderlik Programı
  •    2008 CRR OSLO [Center For Right Relationship] Organizasyon ve ilişki sistemleri koçluğu programı.
  •    2008 HorseDream Almanya .Atlarla Liderlik Eğitimcinin Eğitimi programı
  •    2009 Adler Koçluk okulu Posif değişim-Koç gibi lider Eğitimcinin eğitimi programı.
  •    2009 Adler koçluk okulu, Koçluk eğitimi.
  •    2009-2010 CRR [Center For Right Relationship] İlişki ve Takım koçluğu Sertifikasyon Programı (Orscc)

 • Souzan Bachir (MBA, PCC, ORSCC)


  Souzan, Uluslararası Koçluk Federasyonu (ICF) tarafından sertifikalı Profesyonel Koç (PCC) unvanına sahiptir. Ekip ve İlişki Sistemleri Koçu (ORSCC), Gelişim Merkezlerinde yetkili değerlendiricidir. Souzan, liderlik programları tasarlar ve yönetir. Şirket ve ekiplere değişim yönetimi çalışmaları düzenler. Türkiye, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Avrupa’da Kültürler Arası danışmanlık ve koçluk hizmetleri sunar. Çatışma Yönetim ve Liderlik atölye çalışmaları tasarlar ve yönetir.

  Souzan, gerek kendisi için gerek çalıştığı kurumlara daha faydalı olması için üniversite ve yüksek lisans programlarına ilaveten, ‘’The Coaches Training Institute’’ kurumunun Uluslararsı Koçluk Federasyonu (International Coach Federation - ICF) onaylı “Co-Active Coaching” adlı koçluk programın tamamlamış ve Uluslararsı Koçluk Sertifikasını almıştır. Center For Right Relationship kurumunun “Organization and Relationship Systems Coaching” programının ORSCC derecesini alarak sertifikasyonunu tamamlamıştır. Team Coaching International kumrunun eğitimini alarak “Team Diagnostic Assessment” (Ekip Değerlendirme) aracının yetkili kullanıcısı olmuştur. ‘’The Coaches Training Institute’’ kuruluşunun on ay süren Liderlik Programını tamamlamıştır. Intercultural Development Inventory (IDI) aracının yetkili kullanıcısıdır. Process Work Institute’ta beş haftalık Process Work Psychology Intensive programına katılmış ve halen Process Work Institute Psychology Certificate programına devam etmektedir.

  Souzan’ın, onbeş yıllık uluslararası kurumsal deneyimi, koçluk ve liderlik alanındaki çalışmaları ile birlikte olaylara farklı bakış açıları getirebilmesini mümkün kılar. Souzan’ın yüksek enerjisi, canlılığı ve duyarlılığıyla kurumlarda, üst ve orta düzey yöneticileri motive ederek, yaratıcılıklarını artırmalarına ve hedeflerine ulaşmalarına destek olmuştur.  Souzan’ın tutkusu ve gelişime açıklığı, çalıştığı alanlarda kendisini her zaman farklılaştırmıştır. Kurumsal sistemler ve ekip koçluğu konularında farkındalık yaratarak ekiplerin daha olumlu ve verimli çalışmalarını sağlamıştır.

  İngilizce, Arapça, Fransızca bilen Bachir,  “Liderlik“ , “ Çatışma Yönetimi“, “Ekip Çalışması ve İlişkileri“,“Duygusal Farkındalık”, ‘ Stress Yönetimi’’, ‘’Öfke Yönetimi’’ konularında kurumlara özel tasarlanmış gelişim programları tasarlamakta ve sunmaktadır.

  Souzan, ‘’LeaderImpact’’ programının uluslararası eğitmenlerinden biri olup, ayrıca ‘’Center For Right Relationship’’ kuruluşunun kurumsal eğitmenidir.

 • Murray Morison


  Leicester Üniversitesi psikoloji bölümünde lisans eğitimini tamamlayan Morison, Sussex Üniversitesi’nde psikoloji alanında yüksek lisans derecesini almıştır.

  Murray’in, uzmanlık alanı ekip geliştirme ve örgüt psikolojisi olup, bu alanda kaleme almış olduğu üç ayrı kitabı mevcuttur. Murray aynı zamanda Longman’ın Sosyal Bilimler editörlüğü görevini üstlenmektedir.

  Uzun yıllardır, eğitim ve danışmanlık sektöründe, psikoterapist, yönetim/liderlik koçu ve eğitmen olarak görev alan Murray, örgütlerin kültürel değişim çalışmaları kapsamında, üst ve orta kademe yönetim ekiplerinin ve bireysel olarak yöneticilerin gelişimi üzerine odaklanmaktadır.

  Murray, HBDI Düşünce Tercihleri Envanteri (Thinking Preferences Tools) ve TMSDI Ekip Yönetimi Analiz Sistemleri (Team Management Profiling Systems) ve Acumen/Inspired Leadership (İlhama Dayalı Liderlik) araçlarının yetkili uygulayıcısıdır.

 • Dr. Anne Lueneburger


  Anne, Danone ve The Boston Consulting Group’daki onbeş yıllık kariyerinin ardından global bir     koçluk merkezi olan North of Neutral’ı kurmuştur.

   Bugün Anne, koçlardan oluşan ekibi ile birlikte, aralarında McKinsey, The International Finance  Corporation, The World Economic Forum, Yale Medical School ve UNICEF gibi kurumların yer aldığı  pek çok kuruma dünya çapında hizmet sunmaktadır.

  Anne’nin koçluk çalışmalarında en çok etki yarattığı alan cesur, amaç arayışı olan, gelişmeye ve sonuç almaya motive olmuş liderlerdir. Anne koçluk çalışmalarında, danışanı harekete geçiren, öğrenme eğrilerinin en üst noktalarını görmelerini sağlayan ve en iyi performansı ortaya koymalarına imkân tanıyan, kişinin güçlü yönleri üzerine odaklanmaktadır.

  Anne “INSEAD's Global Leadership Centre” ve “Columbia University”de koçluk çalışmalarına devam etmektedir, “Harvard Institute of Coaching”in kurucularından olup, “HBR”nin danışma  kurulunda görev yapmaktadır ve ayrıca “Positive Psychology Associatio”ın aktif üyesidir.

  Anne’nin çalışmaları bugüne dek “International Journal of Evidence Based Coaching”den “Elle Magazine”e kadar pek çok yerde yayınlanmıştır.