Dr. Nihat Alayoğlu

1964 yılında doğan Alayoğlu, Hacettepe Üniversitesi, İktisat Bölümünden 1990 yılında mezun oldu. 1994 yılında University of Glamorgan (İngiltere) - Business School’da İşletme Yüksek Lisans (MBA) programını tamamlayan Alayoğlu, 2005 yılında İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İnsan Kaynakları Ana Bilim Dalı’ndan doktora derecesini aldı. 
 
1985 – 2000 yılları arasında şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan aile şirketinde hissedar ve yönetici olarak görev alan Alayoğlu, 2000 yılında aile şirketlerinin tasfiye sürecine girmesiyle profesyonel çalışma hayatına başladı. 
 
Alayoğlu, sırasıyla UTESAV  (Uluslararası Teknolojik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Vakfı) Müdürü,  MÜSİAD (Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği) Genel Sekreter Yardımcısı ve Kalite Yönetim Müdürü ve ardından MÜSİAD Genel Sekreteri olarak görev yaptı.
 
2009 yılında İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde akademik hayata atılan Alayoğlu, Üniversitenin Sürekli Eğitim Merkezi Müdürlüğünü ve Genel Sekreterliğini yürüttü.  
 
Halen İstanbul Ticaret Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü Öğretim Üyesi olarak akademik hayatının sürdüren Alayoğlu, Lisans ve Yüksek Lisan düzeyinde İnsan Kaynakları Yönetimi, Yönetim ve Organizasyon, Örgütsel Davranış, Girişimcilik, Aile Şirketlerinde Yönetim ve Kurumsallaşma, Çağdaş Yönetim Teknikleri, Performans ve Kariyer Yönetimi, İnsan Kaynaklarında Güncel Konular ve Örgüt Geliştirme dersleri vermektedir.
 
Çalışmalarını İnsan Kaynakları Yönetimi, Aile Şirketleri, Örgütsel Davranış, İş Ahlakı ve Girişimcilik alanlarında sürdüren Alayoğlu’nun,  “Aile Şirketlerinde Yönetim ve Kurumsallaşma” başlıklı bir kitabı, çalışma alanları ile ilgili konularda yayınlanmış 4 kitap bölümü, bireysel ve ortak olmak üzere ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanmış ve kongrelerde sunulmuş 26 adet makale ve bildirisi bulunmaktadır.