Dr. Anne Lueneburger

Anne, Danone ve The Boston Consulting Group’daki onbeş yıllık kariyerinin ardından global bir     koçluk merkezi olan North of Neutral’ı kurmuştur. 
 
Bugün Anne, koçlardan oluşan ekibi ile birlikte, aralarında McKinsey, The International Finance  Corporation, The World Economic Forum, Yale Medical School ve UNICEF gibi kurumların yer aldığı  pek çok kuruma dünya çapında hizmet sunmaktadır.
 
Anne’nin koçluk çalışmalarında en çok etki yarattığı alan cesur, amaç arayışı olan, gelişmeye ve sonuç almaya motive olmuş liderlerdir. Anne koçluk çalışmalarında, danışanı harekete geçiren, öğrenme eğrilerinin en üst noktalarını görmelerini sağlayan ve en iyi performansı ortaya koymalarına imkân tanıyan, kişinin güçlü yönleri üzerine odaklanmaktadır. 
 
Anne “INSEAD's Global Leadership Centre” ve “Columbia University”de koçluk çalışmalarına devam etmektedir, “Harvard Institute of Coaching”in kurucularından olup, “HBR”nin danışma  kurulunda görev yapmaktadır ve ayrıca “Positive Psychology Associatio”ın aktif üyesidir.
 
Anne’nin çalışmaları bugüne dek “International Journal of Evidence Based Coaching”den “Elle Magazine”e kadar pek çok yerde yayınlanmıştır.